• shtëpi
  • Rollers me gjilpërë dhe rrotulla cilindrike
Rollers me gjilpërë dhe rrotulla cilindrike
  • Rollers me gjilpërë dhe rrotullues cilindrikë
    Përdorimi kryesor i rrotullave të gjilpërave është si element i rrotullimit në kushineta, kur ato janë veçanërisht të dobishme kur hapësira është e kufizuar dhe kërkohet një ngarkesë e lartë radiale.. They are also useful as locating pins and mini shafts Product Name: Thrust needle roller and cage assemblies Quality Grade Deviation μm Tolerance of…
1 faqe 1 të 1
Dërgoni mesazhin tuaj tek ne:
HULUMTIMI TANI
HULUMTIMI TANI