• shtëpi
  • Kushinetat e rulit me gjilpërë të serisë NK
Kushinetat e rulit me gjilpërë të serisë NK
  • Kushinetat e rrotullave të gjilpërave me seri të rënda NK
    Heavy duty needle roller bearings are bearings with a low sectional height and large load ratings. The outer ring has high rigidity and can easily be used even for light alloy housings. Emri i produktit: Heavy duty needle roller bearing Structure: NK NKS Heavy duty needle roller bearing without inner ring…
1 faqe 1 të 1
Dërgoni mesazhin tuaj tek ne:
HULUMTIMI TANI
HULUMTIMI TANI